Mine mærkesagerSundhed

Alle kan blive syge, – og alle kan komme galt afsted. Derfor skal der være fri og lige adgang til den bedst mulige behandling. At sørge for det, er en af de vigtigste opgaver i et velfærdssamfund. Indførelsen af patientrettigheder er en af de største succeser for kvaliteten i sundhedsvæsenet – og det skal der fortsat fuld fokus på. Men der skal også andet til. Vi skal sikre flere hænder i vores sundhedsvæsen, så sygeplejerskerne og lægerne får flere kolleger. Et sundhedsvæsen, som både er tæt på danskerne og af høj kvalitet, er hinandens forudsætning. Og for mig handler sundhed om, hvordan vi gør det bedst for den enkelte patient. Det kan faktisk ikke siges bedre, end det gamle Venstre slogan: ’Mennesket fremfor systemet’.Miljø og klima

Der skal handles både globalt og lokalt for at sikre naturen, miljøet og klimaet. Det nære og konkrete, som f.eks. at sikre gode, grønne områder og adgang til fredelige arealer i de københavnske omegnskommuner er en blandt mange opgaver og så er planen for genbrug af plastik, ambitiøse planer for en million elbiler i Danmark, planen om at give 10.000 hektar tilbage som uberørt natur i Danmark og planer for tre helt nye havvindmølleparker, som skal levere grøn strøm til danskerne, initiativer der viser, at der er truffet mange grønne beslutninger, som har stor betydning for vores klima og miljø.Alle skal med

Uanset om man er født her i Danmark, eller man er kommet til fra andre lande, så er arbejdsmarkedet den bedste indgang til at blive en del af fællesskabet. Børn, der ser mor og far gå på arbejde bliver stolte. De oplever, at det er vigtigt at bidrage med det, man kan. Så når mor og far er i job, bidrager det positivt til familien. Derfor SKAL det kunne betale sig at arbejde. Og derfor er det kun rimeligt at ydelserne ikke overgår, hvad man kan få udbetalt som medarbejder. Den tilgang er ikke kun god for vores samfund – det betaler sig også i dén grad for den enkelte, for der er potentiale for at flytte mange tusind danskere fra passiv forsørgelse til arbejde og den bevægelse vil vi stå i spidsen for.Demokrati

Demokratiet er en gave, som vi har fået overleveret fra tidligere generationer. Men det er ikke et klenodie, som skal udstilles. Demokratiet skal udvikles, styrkes og følge med tiden. Vi politikere er grundlæggende bedre end vores rygte (!), men som politikere bærer vi et stort ansvar for vores demokrati. For det handler om mennesker. Om at løse konkrete problemer og gøre dagligdagen bedre for danskerne. Derfor gør jeg mig umage med at forstå og respektere dem, jeg er uenige med. De bedste – og i øvrigt fleste - løsninger finder vi jo også ofte hen over midten. Ikke i konflikten. Men ofte ved lange, grundige og ja – til tider besværlige forhandlingsforløb. Præcis som vi løser problemer i hverdagen på arbejdspladsen, i skolen, børnehaven og i fritidsklubben. Vi taler om tingene med respekt for hinanden, og er villige til at bevæge os.